Proje Ekibi

PROJE EKİBİ

Çoklu Zeka Atölyesi akademiden ve uygulama sahasından her biri alanında uzman olan bir ekip ile yürütülmektedir.

null

İbrahim Hakan KARATAŞ (Yrd. Doç. Dr.)

Proje Genel Koordinatörü

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1998’te lisans, 2001’de
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2008’de Marmara Üniversitesi Eğitim YönetimiTeftişi Planlaması ve Ekonomisi ABD’da doktora eğitimini tamlayarak Dr unvanını
aldı. 1998-2002 yılları arasında özel kolejlerde İngilizce, Türkçe ve Türk Dili ve
Edebiyatı öğretmenliği yaptı. 1999’da Kars Kafkas Üniversitesi’nde araştırma
görevlisi olarak bulundu. 2002-2010 yılları arasında MEB’e bağlı çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. 2012-2013 yılları arasında ABD’de University of Northern Iowa’da doktora sonrası araştırma çalışmalarını tamamladı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı ve Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

null

Ceyda ÇAVUŞOĞLU DEVECİ

Proje Genel Koordinatör Yardımcısı

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği lisans programından 2011 yılında mezun oldu. 1.5 sene İngilizce Matematik öğretmenlik deneyiminden sonra Yıldız teknik üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Ceyda Çavuşoğlu Deveci, Yıldız Teknik Üniversitesinde Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmakta aynı zamanda İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Felsefe yüksek lisansına devam etmektedir.

null

Hayrettin ÇAVUŞOĞLU

Proje Genel Koordinatör Yardımcısı

1978 Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Mezunudur. Mezuniyetinin ardından özel bir şirkette ürün geliştirme uzmanı olarak çalışmıştır. 1991 yılları arasında İETT Şube Müdürlüğünden istifa ederek ticarete atılmıştır. 2016 yılında sonlandırdığı ticaret hayatının ardından projenin genel işleyişi ve malzemelerin üretimi aşamalarında aktif olarak yer almaktadır.

null

Ahmet AKIN

2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programından mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayarak 2006 yılında bilim uzmanı, 2009 yılında ise doktor unvanı aldı. 2011 yılında doçent olan Akın halen Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında görev yapmaktadır.
null

Cengiz ALACACI

Cengiz Alacacı halen İstanbul Medeniyet Üniversitesinde matematik eğitimi profesörü olarak görev yapmaktadır. Doktorasını matematik eğitimi alanında ABD – Pittsburgh Üniversitesinden, yüksek lisansını aynı alanda ABD – Southern Illinois Üniversitesinden, lisans derecesini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesinden almıştır. 2012-2014 arasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır.  Çalışma alanları matematiksel problem çözme, matematiksel modelleme ve program geliştirme, ve matematik öğretmen eğitimidir. 
null

Çiğdem KILIÇ

Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünü 2000, yüksek lisans (2003) ve doktora eğitimini (2009) Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalında tamamladı. 2009-2014 yılları arasında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalında çalışmış olup, halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünde görevine devam etmektedir.
null

Yeşim GÜLEÇ ASLAN

1995 yılında ODTÜ’den Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans, 2002 yılında Marmara Üniversitesinden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans derecelerini aldı. 2008 yılında ise Anadolu Üniversitesinden Özel Eğitim alanında “Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı (OÇİDEP) ev uygulaması sürecinin ve sonuçlarının incelenmesi” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Halen, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
null

Emine AYYILDIZ

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını 2004 İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. 2012 yılında Marmara Üniversitesi’nde  Okul Öncesi Öğretmenliği alanında doktora derecesini aldı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Yard.Doç.Dr olarak görev yapmaktadır.
null

Nihan ŞAHİNKAYA

19 Mayıs Üniversitesi Kimya Öğretmenliği lisans programından 1998 yılında mezun oldu. 1999 yılında yapılan Yurt içinde lisansüstü eğitim (YLE) programı ile Adnan Menderes Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Gazi üniversitesi, Sınıf öğretmenliği programında 2003 yılında yüksek lisans eğitimini, 2008 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2006 yılında doktora tezi kapsamında dokuz ay süreyle University of Tampere (Hamelinna-Finlandiya)’de bulundu. Sırasıyla Adnan Menderes Üniversitesi (2008-2009) ve Harran Üniversitesinde (2009-2012) Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim dalında çalıştı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana bilim dalında görev yapmaktadır.
null

Özcan Erkan AKGÜN

Yrd.Doç.Dr. Özcan Erkan Akgün
 1998 yılında Niğde Üniversitesi Kimya Bölümünde Lisans Programını; 2002 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Teknolojisi Yüksek Lisans Programını ve 2005 yılında Ankara Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Teknolojisi Doktora Programını bitirdi. 2006 yılı Şubat ayında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı.  2011-2012 eğitim-öğretim yılında , Texas A&M Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak çalıştı.
null

Murat BÜLBÜL

Marmara Üniversitesi İngilizce Matematik Öğretmenliği bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 6 sene öğretmenlik tecrübesi ile beraber Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Kocaeli Üniversitesi’nden 2006 yılında yüksek lisans derecesini, 2011 yılında da Gazi Üniversitesi’nden doktora derecesini yapmıştır. İlköğretim müfettişliği, Milli Eğitim bünyesinde Arge koordinatörlüğü, Yalova Atatürk Bilsem’de öğretmenlik gibi pek çok farklı görevde bulunmuştur. Şu anda İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Yrd. Doç. olarak görev yapmaktadır.
null

Özge CENGİZ

Dokuz Eylül Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 1999 yılında mezun oldu. 1999-2012 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi Dilbilim Bölümü’nde 2004 yılında yüksek lisansını,2010 yılında da doktorasını tamamladı. 2012-2015 yıllarında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nın kurucu öğretim üyelerinden biri olarak çalıştı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda görevine devam etmektedir.
null

Deniz TUNÇER ÖZDEMİR

(Istanbul, 1977)  1999 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nden mezun oldu. Master eğitimini İTÜ, MIAM da 2003 “Kompozisyon Bölümü” nde tamamladı. 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Bölümü’nden mezun olarak doktor ünvanı aldı. Doktora tezi okul öncesi eğitiminde Dalcroze yaklaşımı ile ilgilidir. 2005-2012 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı,  Müzik Teorisi Bölümü’nde Batı Müziği Solfeji, piyano, dünya müzik tarihi ve müzik teorisi dersleri verdi. 2014 Haziran ayında İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Türk Musikisi Bölümü, Müzikoloji Ana bilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak atandı.
null

Işıl TEKİN

İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümlerinden 2010 yılında mezun oldu.  Aynı yıl Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalından yüksek lisans eğitimine başladı ve 2012 yılında bilim uzmanlığı unvanını aldı. 2016 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmelik Programından mezun oldu. 2010-2015 yılları arasında MEB bağlı okullarda Rehber öğretmen olarak görev yapan Tekin 2015 yılı itibari ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır ve Marmara Üniversitesinde 2012 yılında başladığı doktora eğitimine devam etmektedir.
null

Hande ARSLAN ÇİFTÇİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Öncesinde, 2013-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programını 2011 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim dalında 2015 yılında tamamlamış olup, halen Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim dalında doktora eğitimini sürdürmektedir.
null

Fatma AKTAŞ

2015 yilinda Bogazici Universitesi Okul Oncesi Ogretmenligi bolumunden mezun oldu. 1 yil okul oncesi ogretmenligi yaptiktan sonra 2016 yilinda Yildiz Teknik Universitesi Okul Öncesi Egitimi Ana Bilim Dalı’nda yuksek lisans eğitimine başladi. Tez aşamasında eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda okul öncesi sınıflarında drama dersleri vermektedir.
null

Feride ÖKSÜZ GÜL

Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) bölümünden 2012 yılında mezun oldu. 1 yıllık İngilizce öğretmenliği deneyiminin ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Yönetimi alanında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2013-2015 yılları arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktora ve  Fotoğraf alanında ise yüksek lisans yapıyor.
null

Merve TEZEL

Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden 2009 yılında mezun oldu. Okul öncesi öğretmenliğine devam ederken, Marmara Üniversitesinde 2015 yılında yüksek lisans eğitimini, okul öncesi dönemi çocuklarında görsel sanat eğitimi konusu üzerinde tamamladı. Osmangazi ilkokulunda okul öncesi öğretmeni olarak çalışmaya devam etmektedir.
null

Ayşe Büşra SUBAŞI YURTÇU

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. 2008 yılından itibaren yarı zamanlı olarak otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarla çalışmaya başladı. Lisans eğitiminin ardından 2011 yılında Okan Üniversitesi’nden Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans derecesini aldı. 2011 yılında başladığı doktora eğitimine Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde devam etmektedir ve tez aşamasındadır. Çalışma alanları Uygulamalı Davranış Analizi, OSB olan çocukların eğitimi, kaynaştırma uygulamaları ve erken ve yoğun davranışsal eğitimdir.

null

Abdullah AÇAR

“Matematik Öğretmenliği alanındaki lisans eğitimini 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 2 yıl MEB’de matematik öğretmeni olarak çalıştı. Eğitim Programları ve öğretim alanındaki yüksek lisans eğitimini 2015 yılında Uludağ Üniversitesi’nde tamamladı. Bu süreçte UÜ’de araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde başladığı doktora eğitimine halen devam etmekte ve aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İlgi ve çalışma alanları eğitim felsefesi, öğretim tasarımı ve eğitim programı olarak sıralanabilir.”
Team

Fazilet YAVUZ

İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans eğitimini 1995 yılında, Marmara Üniversitesinde aynı bölümde devam ettiği yüksek lisansını 2006 yılında tamamladı. İki yıl özel okulda ve üç yıl anaokulunda rehber öğretmenlik yaptıktan sonra eş zamanlı olarak psikolojik danışma merkezinde çocuk ve erken danışmanlığı alanında çalışırken diğer yandan da 10 yıl okul öncesi eğitim kurumunda ve 5 yıl rehabilitasyon merkezinde idarecilik görevlerinde bulundu. Halen Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi akademik kurulunda görev yapmakta olan uzman, diğer yandan Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim bölümünde ve Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde devam ettiği doktora eğitimlerinde tez aşamasındadır.

Team

Burcu GÜNGÖR

2OO8 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği lisans programından mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini 2013 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliğinde tamamladı. Lisede ve okul öncesinde İngilizce öğretmenliği yaptı. Halen Marmara Üniversitesi’nde Okul öncesi Öğretmenliği bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.
null

Hilal İlknur TUNÇELİ

Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 2008 yılında lisans, Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı’nda 2012 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamış olup, tez aşamasında eğitimine devam etmektedir.

null

Seher Merve ERUS

Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından 2010 yılında mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır ve halen çalışmaya devam etmektedir. Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’ndan alan Erus, doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’ndan almaktadır. Profesyonel ilgi alanlarında gelişim psikolojisi, çocuk ve ergenlik ruh sağlığı,  evlilik ve aile danışmanlığı, bilinçli farkındalık gibi konular yer almaktadır.

null

Tuba EHLİZ

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur. 2015 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde müzik öğretmeni olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Haliç  Üniversitesi Konservatuarı Türk Müziği bölümünde Tezli Yüksek Lisans yapmaya hak kazanmıştır. 2015 yılı itibarı ile Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi’nde müzik öğretmeni olarak görev yapmaktadır.
Team

Gökhan ATEŞ

Team

Melih GÜNDÜZ

null

Cemil ÖZÇELİK

2006 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-iş öğretmenliğinden mezun oldu. 2012 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarım Doktora programına devam etmektedir. Halen Bahçelievler Bilim ve Sanat Merkezi’nde Görsel Sanatlar öğretmeni olarak görev yapmaktadır.
null

Gaye TOPAL

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü lisans mezunu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı bilim dalında yüksek lisans öğrencisidir. 2015 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Üstün/Özel Yetenekli Çocuklara Destek Eğitim Hizmeti Sağlanması, Toplumsal Bilinç ve Duyarlılığın Arttırılması Projesi’nde proje uygulama ekibinde yer almıştır. (OYDEP) 2016 yılında  TÜBİTAK 4007 Numaralı Bilim Şenliği “5D İnteraktif” projesinin yazımında görev almıştır. 2016 yılında TÜBİTAK 4004 numaralı Doğa Eğitimi ve Bilim Okulu çağrısı kapsamında Özel Yetenekli Öğrencilerle Gökyüzü Keşfi Projesi’nin yazımı ve yürütülmesinde uzman olarak görev yapmıştır. Halen Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilçe ARGE’ sinde görev yapmaktadır.
Team

Ersin KARA

null

Yakup AYAYDIN

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinden 2009 yılında mezun olduktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans İngilizce Hazırlık eğitimini tamamladı. 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında yüksek lisansını tamamladı. Bahçelievler Bilim ve Sanat Merkezinde Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak çalışan Yakup Ayaydın, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.
Team

Oğuzhan YILMAZ

Teele Çoklu Zeka Envanteri Uygulayıcısı
Team

Recep PÜSÜR

Teele Çoklu Zeka Envanteri Uygulayıcısı
Team

Emine ARDIÇ

Teele Çoklu Zeka Envanteri Uygulayıcısı
Team

Sabahat ÖZGÖL

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörlüğü
Bu haberi paylaşın :